SZUKAJ:

   

 WWW.JOTBE.WROC.PL     

 STRONA GŁÓWNA 

O FIRMIE

OFERTA

VoIP

KONTAKT

     

 Oferta - RATY  

menu

   Aktualności

   Pomoc dla początkujących
   Ciekawe programy
   Pomoc techniczna
   Słownik informatyczny
   Pytania i odpowiedzi
   Ciekawe strony www

menu - oferta

   Serwis komputerowy

   Sprzedaż Komputerów

   Instalacja

   Strony www

   Konta www i e-mail
   JotBe-VoIP

.

 

 

 

RATY   


Aby zrobić zakupy na raty w systemie SKK KREDYT wystarczy:

wybrać towar

przedstawić dwa dokumenty potwierdzające tożsamość

udokumentować źródło i wysokość dochodów

podpisać umowę kredytową

odebrać towar i cieszyć się z tego zakupu

Wysokość kredytu

Minimalna wartość kredytu - 200 zł

Maksymalna wartość kredytu - 15.000 zł

Uwaga: W przypadku kredytu powyżej 5.000 zł wymagana jest zgoda współmałżonka kredytobiorcy, wyrażona poprzez złożenie jego podpisu na umowie kredytowej.

Okresy kredytowania

  • od 3 do 36 miesięcy (w przedziałach co miesiąc)
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAWARCIU UMOWY KREDYTOWEJ


A. Od osoby fizycznej:

dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) - oryginał do wglądu,

książeczka wojskowa (mężczyźni do 28 roku życia) - oryginał do wglądu,

zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach.---> POBIERZ DRUK

B. Od emerytów i rencistów:

dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

legitymacja emeryta/ rencisty, prawo jazdy, paszport - oryginał do wglądu,

ostatni odcinek emerytury/ renty

dla rencistów poniżej 55-go roku życia - kserokopia orzeczenia Komisji Lekarskiej (oryginał do wglądu),

w przypadku osób powyżej 75 roku życia wymagane jest oświadczenie młodszego członka rodziny, że w razie wypadku losowego przejmie za Kredytobiorcę zobowiązania finansowe wobec SKK KREDYT S.A.

W przypadku renty przyznanej na czas określony termin spłaty kredytu musi przypadać o miesiąc wcześniej w stosunku do ostatniej wypłaty renty.

C. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie Księgi przychodów i rozchodów

dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt S.A.),

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie trzy miesiące (oryginał lub kserokopia) lub kopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 3 miesiące (poświadczone jako przyjęte przez Urząd Skarbowy).

D. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą - ryczałt:

dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt S.A.),

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

oświadczenie o osiąganych dochodach za ostatnie trzy miesiące,

informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku.

E. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą - karta podatkowa:

dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt SA),

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

oświadczenie o osiąganych dochodach za ostatnie trzy miesiące.

F. Od osoby prowadzącej działalność rolniczą:

dowód osobisty,

drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa i nie zaleganiu z podatkami Zaświadczenie powinno zawierać: pieczątkę nagłówkową Urzędu Gminy, pieczątkę imienną i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, datę wystawienia, potwierdzenie prowadzenia przez ubiegającego się o kredyt gospodarstwa rolnego, dane osobowe Kredytobiorcy, wielkość gospodarstwa (w ha przeliczeniowych) oraz wysokość rocznego przeciętnego dochodu osiąganego z gospodarstwa. 

(c) JotBe-Komputer Serwis 2000

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TU ZNAJDUJE SIĘ

 MIEJSCE NA TWOJĄ

 REKLAMĘ !!!

 

.